Oferta

 

Wnętrza

Konsultacje to spotkanie w miejscu inwestycji lub pochylenie się nad rzutem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Klienta w zakresie układu funkcjonalnego, rozplanowania mebli i urządzeń, rozmieszczenia oświetlenia, wykonanie odręcznych szkiców, rozmowa o stylach, pomysłach, kolorach. Konsultacja to też przygotowanie analiz dla klienta w zakresie procedur urzędowych oraz rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Projekt koncepcyjny obejmuje aranżację wnętrz na zasadach pomysłu. Zawiera rzuty, widoki ścian, kolaże z inspiracjami, modele 3d, wizualizacje fotorealistyczne ze wskazaniem rozmieszczenia elementów, kolorystyki, motywów przewodnich - zakres jest ustalany indywidualnie z Klientem. Projekt koncepcyjny nie zawiera list materiałowych, rysunków wykonawczych elementów stałych i wyposażenia na wymiar.

Projekt kompleksowy zawiera w sobie wszystkie elementy z etapu konsultacji i koncepcji oraz jest rozszerzony o rysunki techniczne pomieszczeń wraz z detalami - sufity podwieszane, elementy stałe, meble na wymiar, rozmieszczenie przyborów sanitarnych i punktów elektrycznych. Wykonywane są także listy materiałów wyposażenia wnętrz na bazie katalogów lub zakupy z klientem. Możliwe jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

Nadzór autorski polega na wsparciu Klienta na etapie realizacji inwestycji. Są to wizyty kontrolne na budowie celem sprawdzenia zgodności realizacji z projektem, rozwiązywanie problemów wykonawczych związanych z realizacją projektu, wyjaśnianie kwestii projektowych, dokonywanie bieżących zmian w projekcie, odbiór końcowy.

Realizacja „pod klucz” czy ustanowienie z projektanta inwestora zastępczego. Po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego projektant przejmuje rolę organizatora i koordynatora prac budowlanych, umawia ekipy budowlane, robi zakupy materiałów, nadzoruje prace i dekoruje.

Architektura

Projekt budowlany indywidualny obejmuje sporządzenie koncepcji i dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Proces projektowy przebiega podobnie niezależnie czy dotyczy wnętrza czy nowoprojektowanego budynku, zakres wywiadu, analiz i dokumentacji jest dopasowywany do specyfiki przedsięwzięcia.

Projekt budynku kompleksowy obejmuje indywidualny projekt budowlany wraz z koncepcją aranżacji wnętrz. Pozwoli to na skrojenie na miarę potrzeb wszystkich części budynku.

Realizacja deweloperska polega na uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz realizację inwestycji do stanu co najmniej surowego zamkniętego. Szczegóły są indywidualnie ustalane z Klientem.

Realizacja ‘pod klucz” obejmuje realizację inwestycji rozszerzoną z etapu deweloperskiego do stanu do zamieszkania. Szczegóły są indywidualnie ustalane z Klientem.

 

Jak wygląda współpraca z projektantem wnętrz?

Moim celem jest dopasowanie projektu do indywidualnych potrzeb klienta, dlatego przed przystąpieniem do pracy niezbędna jest rozmowa dotycząca oczekiwań Klienta, poznanie jego gustów – omówienie aspektów estetycznych i zwyczajów - aspekt funkcjonalny. Na pierwszym spotkaniu dyskutujemy o przeznaczeniu pomieszczeń, o trybie życia, a także o najbliższych planach, czasem jak lekarz zadaję dziwne pytania;) Poruszamy też kwestię ulubionych barw, wzorów, materiałów, stylów. W miarę możliwości wymieniamy się inspiracjami. Jeśli to możliwe czasem pierwsze spotkanie łączymy od razu z punktem drugim - wizją lokalną i inwentaryzacją a czasem bazujemy tylko na rysunkach deweloperskich. Staram się elastycznie podchodzić do oczekiwań Klienta, również w kwestii formy współpracy.

Wizja lokalna i inwentaryzacja są potrzebne by mieć pełny obraz aranżowanych pomieszczeń. Opcjonalnie możemy bazować na podkładach otrzymanych od Klienta i zdjęciach obiektu.

W oparciu o zebrane informacje przystępujemy do pracy nad układem funkcjonalnym pomieszczeń. Jest to moment na podjęcie kluczowych decyzji w zakresie ewentualnych zmian budowlanych. Jeśli układ pomieszczeń na to pozwala przygotowuję 2-3 warianty rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Na kolejnym spotkaniu lub droga mailową omawiamy przedstawione koncepcje, wprowadzamy korekty i wybieramy ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Równolegle pracujemy nad zarysem stylistyki wnętrza, przedstawiam kilka kolaży z głównymi elementami wystroju. Po akceptacji elementów przystępujemy do kolejnego etapu - 3D, czyli opracowania wizualizacji i widoków płaskich ścian uzupełnione o konkretne meble, kolory, faktury, elementy wyposażenia i kluczowe dekoracje. Wizualizacja służy celom poglądowym, pobudzeniu wyobraźni Klienta.

 

W oparciu o zaakceptowaną koncepcję przygotowywany jest projekt techniczny - rzuty, widoki ścian, rysunki mebli na wymiar, rozmieszczenie przyborów sanitarnych i punktów elektrycznych a także lista elementów wyposażenia wnętrz. Jeśli jest to konieczne sporządzamy również projekty budowlane niezbędne do legalizacji przebudowy (uzyskanie pozwolenia na budowę). W zależności umowy z Klientem tworzymy wyceny gotowych elementów wyposażenia na bazie cen katalogowych, wyceny prac wykończeniowych i kosztorysy inwestorskie.

Nadzór autorski - jego forma i zakres będą dopasowane do potrzeb Klienta, od konsultacji na budowie poprzez czuwanie nad realizacją założeń projektowych do przejęcia koordynacji nad całą inwestycją i przygotowania inwestycji „pod klucz”.